โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 137 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 137 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 137 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 137 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 137 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 137
ตรวจคำตอบ
1 x 137

ตัวประกอบของ 137 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

137

วิธีแยกตัวประกอบของ 137 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 137 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 137 นั้นก็คือ 137
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 137

137
)137
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 137 คือ 137  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 1371 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 137

1แยกตัวประกอบของ 137 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 1371
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 137 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 137 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 137 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇