โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 131 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 131 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 131 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 131 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 131 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 131
ตรวจคำตอบ
1 x 131

ตัวประกอบของ 131 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

131

วิธีแยกตัวประกอบของ 131 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 131 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 131 นั้นก็คือ 131
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 131

131
)131
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 131 คือ 131  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 1311 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 131

1แยกตัวประกอบของ 131 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 1311
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 131 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 131 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 131 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇