โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 127 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 127 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 127 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 127 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 127 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 127
ตรวจคำตอบ
1 x 127

ตัวประกอบของ 127 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

127

วิธีแยกตัวประกอบของ 127 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 127 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 127 นั้นก็คือ 127
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 127

127
)127
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 127 คือ 127  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 1271 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 127

1แยกตัวประกอบของ 127 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 1271
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 127 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 127 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 127 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇