โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 126 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 126 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 126 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 126 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 126 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18, 21, 42, 63, 126
ตรวจคำตอบ
1 x 126
2 x 63
3 x 42
6 x 21
7 x 18
9 x 14

ตัวประกอบของ 126 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 7

วิธีแยกตัวประกอบของ 126 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 126 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 126 นั้นก็คือ 2, 3, 7
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 126

7
)126
3
)18
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 126 คือ 2 x 3 x 3 x 7  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 32 x 71 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 126

1แยกตัวประกอบของ 126 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 32 x 71
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 3 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 126 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 126 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇