โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 121 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 121 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 121 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 121 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 121 ทั้งหมดมี 3 ตัวดังนี้

1, 11, 121
ตรวจคำตอบ
1 x 121
11 x 11

ตัวประกอบของ 121 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

11

วิธีแยกตัวประกอบของ 121 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 121 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 121 นั้นก็คือ 11
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 121

11
)121
11
)11
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 121 คือ 11 x 11  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 112 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 121

1แยกตัวประกอบของ 121 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 112
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 = 3
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 121 มีทั้งหมด 3 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 121 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇