โปรแกรมหาตัวประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวประกอบให้อัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 121 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 121 กันเลย

ตัวประกอบของจำนวนนับใดๆ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 121 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 121 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 121 ทั้งหมดมี 3 ตัวดังนี้

1, 11, 121
ตรวจคำตอบ
1 x 121
11 x 11

ตัวประกอบของ 121 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

11

วิธีการแยกตัวประกอบ
การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะ

1. วิธีแยกตัวประกอบของ 121 ด้วยวิธีแผนภาพต้นไม้🌲

วิธีทำ
1หาตัวประกอบของจำนวนที่โจทย์กำหนดมา คือ 121 แล้วเลือกเอาตัวประกอบที่คูณกันได้ 121 เลือกมา 1 คู่
2พิจารณาว่าตัวประกอบ 1 คู่ที่เลือกมาเป็นจำนวนเฉพาะหรือยัง
3ถ้าตัวประกอบที่หาได้จำนวนใดยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะให้หาตัวประกอบของจำนวนนั้น และให้เลือกเอาตัวประกอบที่คูณกันได้จำนวนนั้นมา 1 คู่(ทำคล้ายๆกับข้อที่ 1)
4ทำแบบข้อที่ 2 และ 3 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ตัวประกอบตัวสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะ
5เอาตัวประกอบเฉพาะที่หาได้มาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 121
ตัวอย่างแผนภาพต้นไม้
  • 121
    • 11
    • 11

คำตอบจะขออนุญาตเขียนเรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามากค่ะเพื่อให้เกิดความสวยงามและง่ายต่อการทำความเข้าใจ
คำตอบ 121 สามารถแยกตัวประกอบได้เท่ากับ 11 x 11
หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ = 112 ✔

2. วิธีแยกตัวประกอบของ 121 ด้วยวิธีหารสั้น

วิธีทำ
1หาร 121 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 121 นั้นก็คือ 11
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดมาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 121

11
)121
11
)11
1
คำตอบ 121 สามารถแยกตัวประกอบได้เท่ากับ 11 x 11  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ = 112 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 121

1แยกตัวประกอบของ 121 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 112
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกัน แต่เนื่องจากข้อนี้มีผลบวกของเลขชี้กำลัง คือ 3 แค่ 1 ตัวจึงไม่ต้องนำไปคูณกับจำนวนใดดังนั้นคำตอบคือ 3
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 121 มีทั้งหมด 3 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 121 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇