โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ

ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ

เทพควิช-lnwquiz
วิธีใช้งาน

1 ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ เช่น 10 และ 30

2 กดปุ่ม "ค้นหาตัวประกอบ"


1ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ เช่น ใส่ 235

2 กดปุ่ม "ค้นหาตัวประกอบ"

3 โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ดังตัวอย่างด้านล่างค่ะ


ตัวอย่างหน้าตาผลลัพธ์ที่ได้จาการคำนวณ
ตัวประกอบของ 235 มีอะไรบ้าง ?
มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 235 กันเลย
ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 235 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 235 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 235 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 5, 47, 235
ตรวจคำตอบ
1 x 235
5 x 47

ตัวประกอบของ 235 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

5, 47

วิธีแยกตัวประกอบของ 235 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 235 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 235 นั้นก็คือ 5, 47
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 235

47
)235
5
)5
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 235 คือ 5 x 47  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 51 x 471 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 235

1แยกตัวประกอบของ 235 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 51 x 471
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 47 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 235 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 235 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇