โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 913 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 913 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 913 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 913 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 913 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 11, 83, 913
ตรวจคำตอบ
1 x 913
11 x 83

ตัวประกอบของ 913 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

11, 83

วิธีแยกตัวประกอบของ 913 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 913 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 913 นั้นก็คือ 11, 83
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 913

83
)913
11
)11
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 913 คือ 11 x 83  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 111 x 831 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 913

1แยกตัวประกอบของ 913 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 111 x 831
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 83 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 913 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 913 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇