โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 911 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 911 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 911 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 911 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 911 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 911
ตรวจคำตอบ
1 x 911

ตัวประกอบของ 911 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

911

วิธีแยกตัวประกอบของ 911 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 911 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 911 นั้นก็คือ 911
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 911

911
)911
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 911 คือ 911  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 9111 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 911

1แยกตัวประกอบของ 911 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 9111
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 911 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 911 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 911 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇