โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 903 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 903 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 903 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 903 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 903 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 3, 7, 21, 43, 129, 301, 903
ตรวจคำตอบ
1 x 903
3 x 301
7 x 129
21 x 43

ตัวประกอบของ 903 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

3, 7, 43

วิธีแยกตัวประกอบของ 903 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 903 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 903 นั้นก็คือ 3, 7, 43
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 903

43
)903
7
)21
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 903 คือ 3 x 7 x 43  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 71 x 431 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 903

1แยกตัวประกอบของ 903 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 71 x 431
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 43 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 903 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 903 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇