โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 899 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 899 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 899 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 899 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 899 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 29, 31, 899
ตรวจคำตอบ
1 x 899
29 x 31

ตัวประกอบของ 899 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

29, 31

วิธีแยกตัวประกอบของ 899 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 899 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 899 นั้นก็คือ 29, 31
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 899

31
)899
29
)29
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 899 คือ 29 x 31  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 291 x 311 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 899

1แยกตัวประกอบของ 899 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 291 x 311
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 29 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 31 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 899 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 899 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇