โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 897 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 897 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 897 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 897 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 897 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 3, 13, 23, 39, 69, 299, 897
ตรวจคำตอบ
1 x 897
3 x 299
13 x 69
23 x 39

ตัวประกอบของ 897 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

3, 13, 23

วิธีแยกตัวประกอบของ 897 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 897 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 897 นั้นก็คือ 3, 13, 23
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 897

23
)897
13
)39
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 897 คือ 3 x 13 x 23  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 131 x 231 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 897

1แยกตัวประกอบของ 897 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 131 x 231
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 23 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 897 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 897 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇