โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 644 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 644 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 644 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 644 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 644 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 7, 14, 23, 28, 46, 92, 161, 322, 644
ตรวจคำตอบ
1 x 644
2 x 322
4 x 161
7 x 92
14 x 46
23 x 28

ตัวประกอบของ 644 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 7, 23

วิธีแยกตัวประกอบของ 644 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 644 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 644 นั้นก็คือ 2, 7, 23
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 644

23
)644
7
)28
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 644 คือ 2 x 2 x 7 x 23  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 71 x 231 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 644

1แยกตัวประกอบของ 644 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 71 x 231
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 23 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 644 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 644 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇