โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 643 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 643 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 643 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 643 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 643 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 643
ตรวจคำตอบ
1 x 643

ตัวประกอบของ 643 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

643

วิธีแยกตัวประกอบของ 643 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 643 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 643 นั้นก็คือ 643
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 643

643
)643
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 643 คือ 643  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 6431 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 643

1แยกตัวประกอบของ 643 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 6431
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 643 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 643 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 643 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇