โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 631 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 631 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 631 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 631 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 631 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 631
ตรวจคำตอบ
1 x 631

ตัวประกอบของ 631 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

631

วิธีแยกตัวประกอบของ 631 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 631 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 631 นั้นก็คือ 631
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 631

631
)631
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 631 คือ 631  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 6311 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 631

1แยกตัวประกอบของ 631 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 6311
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 631 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 631 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 631 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇