โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 630 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 630 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 630 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 630 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 630 ทั้งหมดมี 24 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 21, 30, 35, 42, 45, 63, 70, 90, 105, 126, 210, 315, 630
ตรวจคำตอบ
1 x 630
2 x 315
3 x 210
5 x 126
6 x 105
7 x 90
9 x 70
10 x 63
14 x 45
15 x 42
18 x 35
21 x 30

ตัวประกอบของ 630 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 4 ตัวดังนี้

2, 3, 5, 7

วิธีแยกตัวประกอบของ 630 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 630 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 630 นั้นก็คือ 2, 3, 5, 7
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 630

7
)630
5
)90
3
)18
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 630 คือ 2 x 3 x 3 x 5 x 7  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 32 x 51 x 71 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 630

1แยกตัวประกอบของ 630 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 32 x 51 x 71
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 3 x 2 x 2 = 24
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 630 มีทั้งหมด 24 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 630 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇