โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 611 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 611 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 611 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 611 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 611 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 13, 47, 611
ตรวจคำตอบ
1 x 611
13 x 47

ตัวประกอบของ 611 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

13, 47

วิธีแยกตัวประกอบของ 611 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 611 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 611 นั้นก็คือ 13, 47
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 611

47
)611
13
)13
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 611 คือ 13 x 47  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 131 x 471 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 611

1แยกตัวประกอบของ 611 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 131 x 471
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 47 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 611 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 611 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇