โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 609 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 609 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 609 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 609 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 609 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 3, 7, 21, 29, 87, 203, 609
ตรวจคำตอบ
1 x 609
3 x 203
7 x 87
21 x 29

ตัวประกอบของ 609 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

3, 7, 29

วิธีแยกตัวประกอบของ 609 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 609 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 609 นั้นก็คือ 3, 7, 29
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 609

29
)609
7
)21
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 609 คือ 3 x 7 x 29  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 71 x 291 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 609

1แยกตัวประกอบของ 609 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 71 x 291
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 29 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 609 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 609 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇