โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 492 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 492 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 492 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 492 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 492 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 6, 12, 41, 82, 123, 164, 246, 492
ตรวจคำตอบ
1 x 492
2 x 246
3 x 164
4 x 123
6 x 82
12 x 41

ตัวประกอบของ 492 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 41

วิธีแยกตัวประกอบของ 492 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 492 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 492 นั้นก็คือ 2, 3, 41
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 492

41
)492
3
)12
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 492 คือ 2 x 2 x 3 x 41  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 31 x 411 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 492

1แยกตัวประกอบของ 492 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 31 x 411
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 41 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 492 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 492 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇