โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 491 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 491 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 491 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 491 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 491 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 491
ตรวจคำตอบ
1 x 491

ตัวประกอบของ 491 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

491

วิธีแยกตัวประกอบของ 491 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 491 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 491 นั้นก็คือ 491
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 491

491
)491
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 491 คือ 491  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 4911 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 491

1แยกตัวประกอบของ 491 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 4911
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 491 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 491 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 491 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇