โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 488 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 488 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 488 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 488 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 488 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 61, 122, 244, 488
ตรวจคำตอบ
1 x 488
2 x 244
4 x 122
8 x 61

ตัวประกอบของ 488 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 61

วิธีแยกตัวประกอบของ 488 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 488 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 488 นั้นก็คือ 2, 61
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 488

61
)488
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 488 คือ 2 x 2 x 2 x 61  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 23 x 611 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 488

1แยกตัวประกอบของ 488 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 23 x 611
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 61 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 488 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 488 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇