โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 38 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 38 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 38 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 38 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 38 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 2, 19, 38
ตรวจคำตอบ
1 x 38
2 x 19

ตัวประกอบของ 38 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 19

วิธีแยกตัวประกอบของ 38 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 38 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 38 นั้นก็คือ 2, 19
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 38

19
)38
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 38 คือ 2 x 19  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 191 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 38

1แยกตัวประกอบของ 38 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 191
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 19 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 38 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 38 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇