โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 27 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 27 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 27 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 27 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 27 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 3, 9, 27
ตรวจคำตอบ
1 x 27
3 x 9

ตัวประกอบของ 27 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

3

วิธีแยกตัวประกอบของ 27 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 27 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 27 นั้นก็คือ 3
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 27

3
)27
3
)9
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 27 คือ 3 x 3 x 3  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 33 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 27

1แยกตัวประกอบของ 27 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 33
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 27 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 27 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇