โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 250 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 250 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 250 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 250 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 250 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 5, 10, 25, 50, 125, 250
ตรวจคำตอบ
1 x 250
2 x 125
5 x 50
10 x 25

ตัวประกอบของ 250 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 5

วิธีแยกตัวประกอบของ 250 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 250 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 250 นั้นก็คือ 2, 5
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 250

5
)250
5
)50
5
)10
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 250 คือ 2 x 5 x 5 x 5  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 53 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 250

1แยกตัวประกอบของ 250 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 53
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 4 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 250 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 250 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇