โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 246 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 246 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 246 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 246 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 246 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 6, 41, 82, 123, 246
ตรวจคำตอบ
1 x 246
2 x 123
3 x 82
6 x 41

ตัวประกอบของ 246 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 41

วิธีแยกตัวประกอบของ 246 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 246 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 246 นั้นก็คือ 2, 3, 41
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 246

41
)246
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 246 คือ 2 x 3 x 41  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 31 x 411 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 246

1แยกตัวประกอบของ 246 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 31 x 411
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 41 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 246 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 246 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇