โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 245 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 245 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 245 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 245 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 245 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 5, 7, 35, 49, 245
ตรวจคำตอบ
1 x 245
5 x 49
7 x 35

ตัวประกอบของ 245 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

5, 7

วิธีแยกตัวประกอบของ 245 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 245 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 245 นั้นก็คือ 5, 7
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 245

7
)245
7
)35
5
)5
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 245 คือ 5 x 7 x 7  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 51 x 72 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 245

1แยกตัวประกอบของ 245 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 51 x 72
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 3 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 245 มีทั้งหมด 6 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 245 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇