โปรแกรมหาตัวประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวประกอบให้อัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 24 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 24 กันเลย

ตัวประกอบของจำนวนนับใดๆ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 24 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 24 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 24 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
ตรวจคำตอบ
1 x 24
2 x 12
3 x 8
4 x 6

ตัวประกอบของ 24 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 3

วิธีการแยกตัวประกอบ
การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะ

1. วิธีแยกตัวประกอบของ 24 ด้วยวิธีแผนภาพต้นไม้🌲

วิธีทำ
1หาตัวประกอบของจำนวนที่โจทย์กำหนดมา คือ 24 แล้วเลือกเอาตัวประกอบที่คูณกันได้ 24 เลือกมา 1 คู่
2พิจารณาว่าตัวประกอบ 1 คู่ที่เลือกมาเป็นจำนวนเฉพาะหรือยัง
3ถ้าตัวประกอบที่หาได้จำนวนใดยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะให้หาตัวประกอบของจำนวนนั้น และให้เลือกเอาตัวประกอบที่คูณกันได้จำนวนนั้นมา 1 คู่(ทำคล้ายๆกับข้อที่ 1)
4ทำแบบข้อที่ 2 และ 3 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ตัวประกอบตัวสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะ
5เอาตัวประกอบเฉพาะที่หาได้มาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 24
ตัวอย่างแผนภาพต้นไม้
 • 24
  • 4
   • 2
   • 2
  • 6
   • 2
   • 3

คำตอบจะขออนุญาตเขียนเรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามากค่ะเพื่อให้เกิดความสวยงามและง่ายต่อการทำความเข้าใจ
คำตอบ 24 สามารถแยกตัวประกอบได้เท่ากับ 2 x 2 x 2 x 3
หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ = 23 x 31 หรือ 23 x 3 ✔

2. วิธีแยกตัวประกอบของ 24 ด้วยวิธีหารสั้น

วิธีทำ
1หาร 24 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 24 นั้นก็คือ 2, 3
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดมาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 24

3
)24
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ 24 สามารถแยกตัวประกอบได้เท่ากับ 2 x 2 x 2 x 3  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ = 23 x 31 หรือ 23 x 3 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 24

1แยกตัวประกอบของ 24 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 23 x 31
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
 • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
 • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 24 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 24 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇