โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 23 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 23 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 23 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 23 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 23 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 23
ตรวจคำตอบ
1 x 23

ตัวประกอบของ 23 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

23

วิธีแยกตัวประกอบของ 23 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 23 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 23 นั้นก็คือ 23
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 23

23
)23
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 23 คือ 23  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 231 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 23

1แยกตัวประกอบของ 23 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 231
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 23 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 23 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 23 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇