โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 196 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 196 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 196 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 196 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 196 ทั้งหมดมี 9 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 7, 14, 28, 49, 98, 196
ตรวจคำตอบ
1 x 196
2 x 98
4 x 49
7 x 28
14 x 14

ตัวประกอบของ 196 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 7

วิธีแยกตัวประกอบของ 196 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 196 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 196 นั้นก็คือ 2, 7
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 196

7
)196
7
)28
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 196 คือ 2 x 2 x 7 x 7  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 72 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 196

1แยกตัวประกอบของ 196 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 72
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 3 = 9
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 196 มีทั้งหมด 9 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 196 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇