โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 195 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 195 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 195 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 195 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 195 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 3, 5, 13, 15, 39, 65, 195
ตรวจคำตอบ
1 x 195
3 x 65
5 x 39
13 x 15

ตัวประกอบของ 195 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

3, 5, 13

วิธีแยกตัวประกอบของ 195 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 195 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 195 นั้นก็คือ 3, 5, 13
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 195

13
)195
5
)15
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 195 คือ 3 x 5 x 13  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 51 x 131 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 195

1แยกตัวประกอบของ 195 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 51 x 131
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 195 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 195 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇