โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 187 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 187 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 187 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 187 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 187 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 11, 17, 187
ตรวจคำตอบ
1 x 187
11 x 17

ตัวประกอบของ 187 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

11, 17

วิธีแยกตัวประกอบของ 187 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 187 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 187 นั้นก็คือ 11, 17
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 187

17
)187
11
)11
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 187 คือ 11 x 17  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 111 x 171 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 187

1แยกตัวประกอบของ 187 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 111 x 171
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 187 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 187 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇