โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 153 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 153 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 153 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 153 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 153 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 3, 9, 17, 51, 153
ตรวจคำตอบ
1 x 153
3 x 51
9 x 17

ตัวประกอบของ 153 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 17

วิธีแยกตัวประกอบของ 153 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 153 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 153 นั้นก็คือ 3, 17
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 153

17
)153
3
)9
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 153 คือ 3 x 3 x 17  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 32 x 171 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 153

1แยกตัวประกอบของ 153 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 32 x 171
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 153 มีทั้งหมด 6 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 153 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇