โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 934 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 934 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 934 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 934 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 934 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 2, 467, 934
ตรวจคำตอบ
1 x 934
2 x 467

ตัวประกอบของ 934 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 467

วิธีแยกตัวประกอบของ 934 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 934 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 934 นั้นก็คือ 2, 467
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 934

467
)934
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 934 คือ 2 x 467  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 4671 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 934

1แยกตัวประกอบของ 934 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 4671
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 467 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 934 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 934 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇