โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 919 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 919 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 919 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 919 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 919 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 919
ตรวจคำตอบ
1 x 919

ตัวประกอบของ 919 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

919

วิธีแยกตัวประกอบของ 919 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 919 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 919 นั้นก็คือ 919
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 919

919
)919
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 919 คือ 919  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 9191 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 919

1แยกตัวประกอบของ 919 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 9191
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 919 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 919 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 919 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇