โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 918 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 918 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 918 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 918 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 918 ทั้งหมดมี 16 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 6, 9, 17, 18, 27, 34, 51, 54, 102, 153, 306, 459, 918
ตรวจคำตอบ
1 x 918
2 x 459
3 x 306
6 x 153
9 x 102
17 x 54
18 x 51
27 x 34

ตัวประกอบของ 918 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 17

วิธีแยกตัวประกอบของ 918 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 918 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 918 นั้นก็คือ 2, 3, 17
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 918

17
)918
3
)54
3
)18
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 918 คือ 2 x 3 x 3 x 3 x 17  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 33 x 171 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 918

1แยกตัวประกอบของ 918 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 33 x 171
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 4 x 2 = 16
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 918 มีทั้งหมด 16 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 918 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇