โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 915 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 915 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 915 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 915 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 915 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 3, 5, 15, 61, 183, 305, 915
ตรวจคำตอบ
1 x 915
3 x 305
5 x 183
15 x 61

ตัวประกอบของ 915 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

3, 5, 61

วิธีแยกตัวประกอบของ 915 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 915 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 915 นั้นก็คือ 3, 5, 61
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 915

61
)915
5
)15
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 915 คือ 3 x 5 x 61  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 51 x 611 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 915

1แยกตัวประกอบของ 915 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 51 x 611
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 61 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 915 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 915 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇