โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 653 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 653 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 653 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 653 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 653 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 653
ตรวจคำตอบ
1 x 653

ตัวประกอบของ 653 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

653

วิธีแยกตัวประกอบของ 653 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 653 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 653 นั้นก็คือ 653
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 653

653
)653
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 653 คือ 653  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 6531 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 653

1แยกตัวประกอบของ 653 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 6531
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 653 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 653 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 653 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇