โปรแกรมหาตัวประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวประกอบให้อัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 625 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 625 กันเลย

ตัวประกอบของจำนวนนับใดๆ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 625 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 625 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 625 ทั้งหมดมี 5 ตัวดังนี้

1, 5, 25, 125, 625
ตรวจคำตอบ
1 x 625
5 x 125
25 x 25

ตัวประกอบของ 625 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

5

วิธีการแยกตัวประกอบ
การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะ

1. วิธีแยกตัวประกอบของ 625 ด้วยวิธีแผนภาพต้นไม้🌲

วิธีทำ
1หาตัวประกอบของจำนวนที่โจทย์กำหนดมา คือ 625 แล้วเลือกเอาตัวประกอบที่คูณกันได้ 625 เลือกมา 1 คู่
2พิจารณาว่าตัวประกอบ 1 คู่ที่เลือกมาเป็นจำนวนเฉพาะหรือยัง
3ถ้าตัวประกอบที่หาได้จำนวนใดยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะให้หาตัวประกอบของจำนวนนั้น และให้เลือกเอาตัวประกอบที่คูณกันได้จำนวนนั้นมา 1 คู่(ทำคล้ายๆกับข้อที่ 1)
4ทำแบบข้อที่ 2 และ 3 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ตัวประกอบตัวสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะ
5เอาตัวประกอบเฉพาะที่หาได้มาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 625
ตัวอย่างแผนภาพต้นไม้
 • 625
  • 25
   • 5
   • 5
  • 25
   • 5
   • 5

คำตอบจะขออนุญาตเขียนเรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามากค่ะเพื่อให้เกิดความสวยงามและง่ายต่อการทำความเข้าใจ
คำตอบ 625 สามารถแยกตัวประกอบได้เท่ากับ 5 x 5 x 5 x 5
หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ = 54 ✔

2. วิธีแยกตัวประกอบของ 625 ด้วยวิธีหารสั้น

วิธีทำ
1หาร 625 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 625 นั้นก็คือ 5
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดมาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 625

5
)625
5
)125
5
)25
5
)5
1
คำตอบ 625 สามารถแยกตัวประกอบได้เท่ากับ 5 x 5 x 5 x 5  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ = 54 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 625

1แยกตัวประกอบของ 625 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 54
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
 • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 4 ให้เอา 4 + 1 = 5
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกัน แต่เนื่องจากข้อนี้มีผลบวกของเลขชี้กำลัง คือ 5 แค่ 1 ตัวจึงไม่ต้องนำไปคูณกับจำนวนใดดังนั้นคำตอบคือ 5
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 625 มีทั้งหมด 5 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 625 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇