โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 625 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 625 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 625 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 625 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 625 ทั้งหมดมี 5 ตัวดังนี้

1, 5, 25, 125, 625
ตรวจคำตอบ
1 x 625
5 x 125
25 x 25

ตัวประกอบของ 625 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

5

วิธีแยกตัวประกอบของ 625 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 625 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 625 นั้นก็คือ 5
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 625

5
)625
5
)125
5
)25
5
)5
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 625 คือ 5 x 5 x 5 x 5  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 54 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 625

1แยกตัวประกอบของ 625 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 54
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 4 ให้เอา 4 + 1 = 5
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 5 = 5
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 625 มีทั้งหมด 5 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 625 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇