โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 621 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 621 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 621 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 621 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 621 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 3, 9, 23, 27, 69, 207, 621
ตรวจคำตอบ
1 x 621
3 x 207
9 x 69
23 x 27

ตัวประกอบของ 621 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 23

วิธีแยกตัวประกอบของ 621 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 621 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 621 นั้นก็คือ 3, 23
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 621

23
)621
3
)27
3
)9
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 621 คือ 3 x 3 x 3 x 23  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 33 x 231 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 621

1แยกตัวประกอบของ 621 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 33 x 231
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 23 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 621 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 621 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇