โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 500 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 500 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 500 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 500 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 500 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 125, 250, 500
ตรวจคำตอบ
1 x 500
2 x 250
4 x 125
5 x 100
10 x 50
20 x 25

ตัวประกอบของ 500 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 5

วิธีแยกตัวประกอบของ 500 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 500 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 500 นั้นก็คือ 2, 5
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 500

5
)500
5
)100
5
)20
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 500 คือ 2 x 2 x 5 x 5 x 5  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 53 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 500

1แยกตัวประกอบของ 500 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 53
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 4 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 500 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 500 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇