โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวประกอบให้อัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 197 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 197 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 197 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 197 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 197 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 197
ตรวจคำตอบ
1 x 197

ตัวประกอบของ 197 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

197

วิธีการแยกตัวประกอบ
การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะ

วิธีแยกตัวประกอบของ 197 ด้วยวิธีหารสั้น

วิธีทำ
1หาร 197 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 197 นั้นก็คือ 197
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดมาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 197

197
)197
1
คำตอบ 197 สามารถแยกตัวประกอบได้เท่ากับ 197  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ = 1971 หรือ 197 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 197

1แยกตัวประกอบของ 197 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 1971
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 197 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกัน แต่เนื่องจากข้อนี้มีผลบวกของเลขชี้กำลัง คือ 2 แค่ 1 ตัวจึงไม่ต้องนำไปคูณกับจำนวนใดดังนั้นคำตอบคือ 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 197 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 197 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇