โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 928 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 928 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 928 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 928 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 928 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 16, 29, 32, 58, 116, 232, 464, 928
ตรวจคำตอบ
1 x 928
2 x 464
4 x 232
8 x 116
16 x 58
29 x 32

ตัวประกอบของ 928 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 29

วิธีแยกตัวประกอบของ 928 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 928 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 928 นั้นก็คือ 2, 29
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 928

29
)928
2
)32
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 928 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 29  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 25 x 291 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 928

1แยกตัวประกอบของ 928 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 25 x 291
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 5 ให้เอา 5 + 1 = 6
  • 👉 29 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 6 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 928 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 928 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇