โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 925 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 925 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 925 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 925 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 925 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 5, 25, 37, 185, 925
ตรวจคำตอบ
1 x 925
5 x 185
25 x 37

ตัวประกอบของ 925 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

5, 37

วิธีแยกตัวประกอบของ 925 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 925 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 925 นั้นก็คือ 5, 37
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 925

37
)925
5
)25
5
)5
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 925 คือ 5 x 5 x 37  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 52 x 371 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 925

1แยกตัวประกอบของ 925 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 52 x 371
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 37 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 925 มีทั้งหมด 6 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 925 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇