โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 923 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 923 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 923 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 923 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 923 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 13, 71, 923
ตรวจคำตอบ
1 x 923
13 x 71

ตัวประกอบของ 923 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

13, 71

วิธีแยกตัวประกอบของ 923 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 923 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 923 นั้นก็คือ 13, 71
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 923

71
)923
13
)13
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 923 คือ 13 x 71  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 131 x 711 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 923

1แยกตัวประกอบของ 923 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 131 x 711
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 71 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 923 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 923 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇