โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 99, 121 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 99, 121 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 99, 121 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 99, 121 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 99, 121 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 99, 121 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 99 คือ
139113399

ตัวประกอบของ 121 คือ
111121

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 99, 121 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 99, 121 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 99, 121 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 11
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 99, 121 = 11

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 99, 121 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

11
)99
121
911
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 99, 121 คือ = 11

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 99, 121 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 121 ด้วยจำนวนน้อย 99
        1
99
)121
99
22
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 22 ไปหาร 99
     4
22
)99
88
11
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 11 ไปหาร 22
     2
11
)22
22
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 11
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 99, 121 = 11
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ