โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 48, 115 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 48, 115 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 48, 115 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 48, 115 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 48, 115 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 48, 115 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 48 คือ
12346812162448

ตัวประกอบของ 115 คือ
1523115

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 48, 115 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 48, 115 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 48, 115 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
48 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
115 แยกตัวประกอบได้ = 5x23  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 48, 115 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 48, 115 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 48, 115 = 1

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 48, 115 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 115 ด้วยจำนวนน้อย 48
        2
48
)115
96
19
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 19 ไปหาร 48
     2
19
)48
38
10
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 10 ไปหาร 19
     1
10
)19
10
9
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 9 ไปหาร 10
     1
9
)10
9
1
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 1 ไปหาร 9
    9
1
)9
9
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 48, 115 = 1