โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 45, 234 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 45, 234 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 45, 234 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 45, 234 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 45, 234 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 45, 234 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 45 คือ
13591545

ตัวประกอบของ 234 คือ
123691318263978117234

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 45, 234 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 45, 234 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 45, 234 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 3, 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 45, 234 = 3 x 3 = 9

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 45, 234 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)45
234
3
)15
78
526
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 45, 234 คือ = 3 x 3 = 9

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 45, 234 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 234 ด้วยจำนวนน้อย 45
        5
45
)234
225
9
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 9 ไปหาร 45
     5
9
)45
45
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 9
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 45, 234 = 9