โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 39, 195 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 39, 195 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 39, 195 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 39, 195 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 39, 195 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 39, 195 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 39 คือ
131339

ตัวประกอบของ 195 คือ
13513153965195

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 39, 195 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 39, 195 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 39, 195 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 3, 13
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 39, 195 = 3 x 13 = 39

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 39, 195 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)39
195
13
)13
65
15
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 39, 195 คือ = 3 x 13 = 39

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 39, 195 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 195 ด้วยจำนวนน้อย 39
        5
39
)195
195
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 39
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 39, 195 = 39