โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 104, 117 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 104, 117 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 104, 117 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 104, 117 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 104, 117 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 104, 117 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 104 คือ
1248132652104

ตัวประกอบของ 117 คือ
1391339117

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 104, 117 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 104, 117 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 104, 117 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 13
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 104, 117 = 13

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 104, 117 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

13
)104
117
89
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 104, 117 คือ = 13

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 104, 117 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 117 ด้วยจำนวนน้อย 104
        1
104
)117
104
13
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 13 ไปหาร 104
      8
13
)104
104
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 13
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 104, 117 = 13
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ