โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 9, 10 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 9, 10 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 9, 10 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 9, 10 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 9, 10 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 9, 10 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 9 คือ
139

ตัวประกอบของ 10 คือ
12510

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 9, 10 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 9, 10 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 9, 10 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ -
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 9, 10 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 9, 10 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 10 ด้วยจำนวนน้อย 9
       1
9
)10
9
1
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 1 ไปหาร 9
    9
1
)9
9
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 9, 10 = 1