โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 88, 275 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 88, 275 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 88, 275 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 88, 275 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 88, 275 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 88, 275 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 88 คือ
124811224488

ตัวประกอบของ 275 คือ
15112555275

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 88, 275 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 88, 275 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 88, 275 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 11
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 88, 275 = 11

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 88, 275 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

11
)88
275
825
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 88, 275 คือ = 11

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 88, 275 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 275 ด้วยจำนวนน้อย 88
        3
88
)275
264
11
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 11 ไปหาร 88
     8
11
)88
88
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 11
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 88, 275 = 11